Tråd i alle farger, -for egen produksjon eller ferdige produkter.

738 50 100

Rådhusveien 18